Kalkulator ciężaru formatek

Należy pamiętać: Poniższe obliczenia mają charakter orientacyjny i opierają się na standardowych wartościach.
W przypadku osiągnięcia krytycznego limitu obciążenia należy zważyć formatki!