Impressum

Poskytovatel těchto internetových stránek

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern, Germany

Tel.:  +49 5223 / 77-0
Fax:  +49 5223 / 77-1414
E-Mail: info@hettich.com
Domovská stránka: http://www.hettich.com/

Rejstříkový soud
Okresní soud Bad Oeynhausen HR A 4728
DIČ: DE 124328133

Společnost oprávněná k zastupování
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, se sídlem Kirchlengern, rejstříkový soud Bad Oeynhausen HR B 7552, jednatel: Sascha Groß, Jana Schönfeld
Za odkazy (linky) na internetových stránkách naší dceřiné společnosti nebo třetí strany společnost Hettich Holding GmbH & Co. oHG neručí a neodpovídá za obsahy stránek těchto odkazů. Po kliknutí na odkaz opouštíte informační nabídku společnosti Hettich Holding GmbH & Co. oHG. Pro nabídky třetí strany mohou tedy platit odlišná ustanovení.

Podmínky využívání a další právní odkazy pro internetové stránky skupiny podniků Hettich

Autorská práva, značky, loga, firemní fonty

Hettich si vyhrazuje veškerá práva na obsahy (jako např. texty, obrázky, grafiky, soubory, grafická úprava, uspořádání apod.) na svých internetových stránkách. Ochrana, která na základě autorských práv a jiných zákonů na ochranu přináleží těmto obsahům, platí zejména i pro databáze a podobná zařízení. Obsahy lze volně používat jen pro určité odvolávky na internetu, v ostatním nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu jakoukoli formou rozmnožovány, postupovány, opětovně používány, přenášeny, ukládány, měněny, rozšiřovány nebo jiným způsobem využívány.

Naše internetové stránky mohou zahrnovat i obsahy, které podléhají autorskému právu i stránky, jenž poskytují tyto obsahy.<br/> Značky, loga, firemní nápisové vzory, výrobky a obrázky, které jsou obsaženy na našich internetových stránkách, jsou chráněny pro Hettich, a proto nesmí být pro vlastní účely používány nebo jiným způsobem využívány.<br/> Na vaší internetové stránce můžete k reklamním účelům volně používat jen loga Hettich zobrazená na následovně uvedené straně:

Stažení loga

Záruka

Veškerý obsah našich internetových stránek byl pečlivě zkontrolován. Nemůžeme však ručit za správnost, úplnost, aktuálnost a vhodnost pro stanovené účely použití. Společnost Hettich poskytuje všechny informace a obsahy bez jakékoli záruky nebo ručení, výslovné nebo předpokládané. Tímto Hettich neručí za škody, které vznikly přímo či nepřímo na základě využívání našich internetových stránek, ledaže by byly založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti Hettich.

Linky (odkazy na internetové stránky třetího)

Pokud z našich internetových stránek můžete přejít na internetové stránky třetích stran prostřednictvím takzvaných linků, upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na uspořádání obsahů těchto stránek, a proto neručíme za přiměřenost, správnost a úplnost. Linky slouží pouze k tomu, aby našim zákazníkům poskytly jednoduchý přístup k informacím třetích stran. Výslovně upozorňujeme, že si nepřivlastňujeme obsahy připravené třetí stranou na jejích internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste pečlivě dodržovali podmínky používání, respektovali upozornění na ochranu dat a ostatní právní odkazy na internetových stránkách třetí strany.

Aplikovatelné právo, příslušný soud

Tím, že navštívíte naše internetové stránky, prohlašujete, že souhlasíte s výhradní aplikací německého práva s vyloučením ustanovení obchodního práva UN (CISG) na možné právní spory jakéhokoli druhu mezi vámi a společností Hettich. Příslušným soudem pro všechny spory je Bünde, Německo.

Licence

Ikony vyrobené Freepik, TutsPlus, Icomoon, GraphicsBay, Pavel Kozlov, Anton Saputro, Elegant Themes, Graficheria, Gregor Cresnar z www.flaticon.com; jsou licencovány dle CC BY 3.0