Instelling

Kies de gewenste instelling uit.

Hoogteverstelling - montageplaat met slobgaten

Hoogteverstelling - montageplaat met excenter

Hoogteverstelling - montageplaat met lijmmontage