Изчисляване на теглото на детайлите

Моля, имайте предвид: това изчисление служи за ориентиране и е съобразено със стандартните стойности.
Претеглете обработваните детайли в случай на критични граници на натоварването!

 

Материал
Плътност в насипно състояние
Брой
Дължина (мм)
Ширина (мм)
Дебелина (мм)

Тегло