Изчисляване на теглото на детайлите

Моля, имайте предвид: това изчисление служи за ориентиране и е съобразено със стандартните стойности.
Претеглете обработваните детайли в случай на критични граници на натоварването!