Система за отваряне на вратата Easys

Системата Easys служи за отварянето на врати на вградени в мебелите хладилници в домакинството.