ЧЗВ

В този дял ще отговорим на често задавани въпроси и ще обърнем внимание на характеристиките на нашите продукти.

Търсене

Наскоро зададени въпроси

  • Kamat

    Защо Kamat не може да се монтира от производителя предворително?

    Монтажникът вгражда хладилника на място. Вграждането на хладилника често изисква допълнително напасване, за да се монтира предварително Kamat. Поради това водещата панта Kamat трябва да се "синхронизира" с K пантата на хладилника. Това е възможно само след като Kamat е монтирана след вграждането на хладилника.

  • Kamat

    Увеличава ли Kamat товароносимостта на вратата?

    Kamat е проектирана като водеща панта, която води декоративната врата за удължаване над или под хладилника със същата траектория, каквато извършват пантите на хладилника. Тя не увеличава допустимата товароносимост, която е предвидена от производителя на хладилника.