Настройка

Изберете желаната настройка.

Регулиране по височина

Регулиране настрани

Наклон (шкаф с изтеглящ се механизъм)