Регулиране

Челото на чекмеджето може комфортно да се регулира.