Easys електромеханична система за отваряне

Системата Easys служи за отварянето на чекмеджета в мебелите в домакинството.