Výpočet hmotnosti dílců

Tyto výpočty jsou orientační a uvažují se standardními hodnotami.
Prosíme, pokud se hmotnost vašich dílců kriticky blíží k nejvyšší přípusné, zkontrolujte hmotnost vašich dílců převážením.