Системи тавички SmarTray

Моливиерите SmarTray от висококачествена пластмаса са истински организационни таланти. Те създават ред в корпусните мебели като контейнери, Big Org@Tower или Caddy – или директно под работния плот на бюрото.