Брой панти на врата - Sensys

Ширината, височината и теглото, както и качеството на материала на вратата са решаващи фактори за необходимия брой на пантите.

Материал
Плътност на материала
Височина (мм)
Ширина (мм)
Дебелина (мм)

Информация
Тегло на вратата
Брой панти